Wilt u weten welke duurzame kansen er liggen voor uw woning. Neem contact met ons op.

Inleiding:
Mijn naam is Frank van Hal en sinds 2013 eigenaar van Frankin verduurzamen. De bouw- en installatietechniek kreeg al vroeg in mijn leven mijn interesse, aangezien ik uit een familie kom waarin de techniek ons met de paplepel werd ingegoten. Met Frankin verduurzamen willen wij een meerwaarde zijn binnen de energietransitie door het geven van goed advies. Daarvoor zijn wij EPA (Energie Prestatie Advies) gecertificeerd wat ons bevoegd EPA maatwerkadviezen te geven en de gebouwde omgeving te voorzien van het energielabel/energie-index.

Het verduurzamingsvraagstuk:
Uit de theorie is gebleken dat bestaande gebouwen medeverantwoordelijk zijn voor een groot deel van C02-uitstoot. Om die reden heeft de Europese Unie en onze overheid als doelstelling gesteld dat Nederland in 2050 voorzien is van een volledig energie neutrale gebouwde omgeving. Uit de praktijk blijkt dat deze ambitieuze doelstelling alleen haalbaar is wanneer er onafhankelijk advies en begeleiding is bij dit proces. Gemeenten, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bedrijven en voornamelijk de particuliere woningmarkt worstellen met dit veelomvattende vraagstuk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Met Frankin verduurzamen bieden wij een integraal advies. Middels het advies wordt duidelijk wat de huidige energetische staat is van het gebouw- en welke bouw- en installatietechnische verbetermaatregelen slim zijn om te nemen en bovenal ook geschikt zijn voor uw situatie (EPA maatwerkadvies). Uiteindelijk verzorgen wij ook het definitieve energielabel/energie-index. De nieuwe installaties en bouwkundige oplossingen kunnen verrassend hoge besparingen en winsten opleveren, niet alleen op gebied van Co2 reductie maar ook op gebied van comfort en gezondheid.

Wilt u  weten welke kansen er liggen voor uw woning? neem vrijblijvend contact op.