Energielabel voor huiseigenaren in regio Eindhoven

Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet u het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeert u een boete van maximaal 405 euro. Bron: www.energielabel.nl/woningen

Benieuwd naar uw voorlopige energielabel?
Kijk op www.zoekuwenergielabel.nl.

Huis verkopen = definitief energielabel aanvragen

U kunt een energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Dat gaat eenvoudig in zes stappen:

 1. Inloggen met DigiD.
 2. Gegevens van uw woning controleren en eventueel aanpassen (hooguit 10 gegevens).
 3. Bewijs toevoegen aan het online woningdossier.
 4. Erkende deskundige selecteren (Frankin verduurzamen).
 5. Gegevens versturen.
 6. Energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch).

Er zijn drie mogelijkheden bij ons die te maken hebben met het energielabel voor woningen:

 • Energielabel woning: het omzetten van het voorlopig energielabel naar een definitief energielabel;
 • Energieindex woningen (EPA-W): een uitgebreid energierapport (Energieindex) woningen;
 • Maatwerkadvies woningen (EPA-W): een advies met energiebesparende mogelijkheden.

Wat is de Energie-Index?

Energieprestatiecertificaat woningbouw heet per 1 januari 2015 Energie-Index (EI). De Energie-Index is het instrument waarmee een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen is dan via het energielabel.

De Energie-Index is tevens van belang voor het verkrijgen van rentekorting op uw hypotheek en voor verhuurders van woningen die onder de liberalisatiegrens liggen, want: 

 • De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen.
 • Woningcorporaties kunnen de Energie-Index ook gebruiken om de investeringen van hun woningvoorraad te waarderen en bepalen. Als een verhuurder meerdere, vergelijkbare woningen heeft, is het mogelijk om op basis van representativiteit deze sneller en goedkoper tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index.
 • Woningcorporaties en verhuurders hebben een Energie-Index nodig om in aanmerking te komen voor subsidies, waaronder de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en de Fonds energiebesparing huursector (FEH) lening.
 • Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze mogen net als woningcorporaties een Energie-Index laten opstellen, maar kunnen ook kiezen voor een energielabel. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke verplichting om op een transactiemoment een label te overhandigen.

Woningwaarderingsstelsel

Energielabel opgesteld vóór 1 januari 2015

Een energielabel dat is afgegeven vóór 1 januari 2015 is opgesteld met een voorloper van de huidige methode. Deze energielabels hebben wel een rechtstreekse koppeling met het woningwaarderingsstelsel. Dit label mag niet ouder zijn dan 10 jaar (na opnamedatum).

Woningwaarderingsstelsel

Het energielabel van na 1 januari 2015 is niet te gebruiken voor het bepalen van de huurpunten voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hiervoor is de Energie-Index nodig. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de koppeling tussen de labels, Energie-Index en huurpunten.