Visie

Verduurzaming van de huidige woningvoorraad is HET bouw- en installatietechnische vraagstuk van dit decennium. De Nederlandse regering heeft voor de komende jaren de ambitie uitgesproken om de CO2 uitstoot flink te verlagen en in 2050 moet de gebouwde omgeving volledig energieneutraal zijn. Omdat van de gebouwde omgeving ongeveer 80 procent bestaand is, heeft dat onze focus. Hier is namelijk de grootste winst te behalen en ligt de grootste vraag naar onafhankelijk advies. Wij helpen onze opdrachtgevers inzichtelijk te maken welke duurzame kansen er liggen voor hun vastgoed en voorzien in energielabels