Waardestijging door verduurzamen

Het woningwaarderingstelsel (WWS) kent sinds 2011 punten toe aan de energielabels van woningen. Dat biedt beleggers kansen tot waardecreatie door verduurzaming van huurwoningen binnen de portefeuille. Punten voor onder andere de ligging, de grootte en de kwaliteit kent het woningwaarderingstelsel al geruime tijd toe. Sinds 2011 komen daar ook punten bij voor het energielabel.

 

Effect op de boekwaarde

Het verduurzamen van de woningen zorgt ervoor dat het totale puntenaantal toeneemt. Daardoor stijgt de maximale huur significant. Dit biedt particuliere woningverhuurders/beleggers veel kansen voor waardecreatie in de portefeuille.

Binnen of buiten het vrije huursegment

Vooral verduurzamingmaatregelen die leiden tot een labelsprong van E naar B of A hebben een grote invloed op de waardeontwikkeling. Het WWS kent hier immers het hoogste aantal extra punten toe per labelsprong. Een verbetering van het E-label naar een B-label kan een waardetoename van rond de €30.000 tot gevolg hebben als gevolg van huurprijsstijging.

Het aantal behaalde punten bepaalt of de woning onder of boven de liberalisatiegrens valt. Woningen die onder deze grens vallen hebben een gemaximaliseerde huurprijs. Woningen boven deze grens vallen in het vrije huursegment. De kansen voor waardecreatie voor beleggers liggen dan ook vooral bij woningen die zich vlakbij de liberalisatiegrens bevinden en die door verduurzaming boven deze grens vallen.

Bron: Het Green House Effect: waardecreatie door verduurzaming woningen