Energieverplichting kantoren

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Vanaf 1 januari 2023 geldt energielabel-C als minimumeis. Voor de gebouwde omgeving bestaat de wens dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Dit Europese streven is overgenomen in het Energieakkoord. Daarnaast is de ambitie geformuleerd dat gebouwen in 2030 minstens een energielabel klasse A hebben. Energie efficiëntie is het sleutelwoord en om energiebesparing te bespoedigen, is eind 2016 door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst bepaald dat in 2030 alle kantoorgebouwen over energielabel C moeten beschikken.

Verduurzamen sportverenigingen in de gemeente Bernheze

Verduurzamen sportverenigingen in de gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze heeft in 2013 in combinatie met Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) energiescans laten uitvoeren bij tientallen sportverenigingen in de gemeente. Met dit project, beoogde de gemeente energiebesparing te stimuleren bij de sportverenigingen. Inmiddels zijn er enkele sportverenigingen die actie hebben ondernomen naar aanleiding van deze scan, echter is de scan bij het merendeel van de sportverenigingen in de kast beland.

Gemeente Bernheze heeft mij ingehuurd om een plan van aanpak te schrijven waarin ik de overige verenigingen enthousiast krijg en activeer voor verduurzamen. Ook bij de verenigingen die nog geen scan hebben laten uitvoeren wordt door mij een energiescan uitgevoerd en worden de ‘’Quick win’s’’ en verbetermaatregelen uitgelicht. Om de beoogde doelen te kunnen bewerkstelligen wordt er gekeken naar financieringsmogelijkheden zoals Esco’s, CrowFunding, Revolving funds en/of Subsidies.

Het uiteindelijke doel is minimaal 10 verenigingen een verduurzamingsslag te laten maken en daarmee een flinke reducering in CO2 te realiseren.