Energieadvies Vereniging van Eigenaren te Eindhoven

Energieadvies Vereniging van Eigenaren te Eindhoven

Deze VvE (Vereniging van Eigenaren) in Eindhoven, bestaande uit 74 wooneenheden in een appartementencomplex, is geadviseerd een gedeelte van de geplande verduurzaming te financieren middels de beschikbare subsidie van vereniging eigen huis. In dit geval gaat het om spouwmuurisolatie en nieuwe kozijnen met HR++ beglazing. De centrale installatie (warm tapwater en verwarming) in het complex is ook deels aan vervanging toe. Daarvoor is geadviseerd gebruik te maken van de energiebesparingslening.

Om deze lening aan te kunnen vragen is een energierapport noodzakelijk. In dit rapport staat de huidige energetische staat van het complex, welke verbetermaatregelen er mogelijk zijn inclusief bijbehorende investering en terugverdientijden. Naast het aanleveren van dit rapport hebben wij deze VvE geadviseerd over type isolatieoplossingen en de offertes gespiegeld van de installateurs.

Energieadvies is ook gesubsidieerd
Ook voor het advies om te bepalen welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn, bestaat een subsidie. De zogenoemde ‘Energieadvies en procesbegeleiding‘ is er speciaal voor VvE’s. De subsidie bedraagt 75% van de factuur (inclusief btw), tot een maximum (€ 2.000,-). 

Lees meer...
Herontwikkeling voormalig schoolgebouw te Eindhoven

Herontwikkeling voormalig schoolgebouw te Eindhoven

In opdracht van Domica Eindhoven hebben wij advies uitgebracht tbv de transformatie van een schoolgebouw naar 18 appartementen (nu in gebruik als kantoor). Om onze opdrachtgever een duidelijk overzicht te geven of de investering rendabel is, hebben wij twee labelscenario's geschetst (Energielabel C en B).

Lees meer...
Herontwikkeling horeca te Tilburg

Herontwikkeling horeca te Tilburg

In opdracht van Next Development uit Eersel hebben wij advies uitgebracht en verzorgen wij de energielabels tbv de transformatie van een pand aan de Veldhovenring in Tilburg. Het betreft een herontwikkeling van horca naar 18 wooneenheden. Met als doelstelling het hele object Energielabel B.

Lees meer...
Herontwikkeling kantoorgebouw te Helmond

Herontwikkeling kantoorgebouw te Helmond

In opdracht van Next Development uit Eersel hebben wij advies uitgebracht en verzorgen wij de energielabels van zowel het winkelgedeelte in de plint als de 18 wooneenheden die daarbovenop komen. Met als doelstelling het hele object naar Energielabel C.

Lees meer...
Scenario advies kantoorpand te Eindhoven

Scenario advies kantoorpand te Eindhoven

In opdracht van Bureau Franken uit Eindhoven hebben wij een advies uitgebracht hoe het kantoorpand aan de Fellenoord in Eindhoven stapsgewijs te verduurzamen naar energielabel C in 2023 en energielabel A in 2030.
De energielabel C-verplichting voor kantoren gaat namelijk gelden vanaf 1 januari 2023. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden.

Wel gelden er enkele uitzonderingen, waaronder:

 • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
 • Monumenten (Rijk/prov./gem.) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe;
 • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden.
Lees meer...
Verduurzamen sportverenigingen in de gemeente Bernheze

Verduurzamen sportverenigingen in de gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze heeft in 2013 in combinatie met Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) energiescans laten uitvoeren bij tientallen sportverenigingen in de gemeente. Met dit project, beoogde de gemeente energiebesparing te stimuleren bij de sportverenigingen. Inmiddels zijn er enkele sportverenigingen die actie hebben ondernomen naar aanleiding van deze scan, echter is de scan bij het merendeel van de sportverenigingen in de kast beland.

Gemeente Bernheze heeft mij ingehuurd om een plan van aanpak te schrijven waarin ik de overige verenigingen enthousiast krijg en activeer voor verduurzamen. Ook bij de verenigingen die nog geen scan hebben laten uitvoeren wordt door mij een energiescan uitgevoerd en worden de ‘’Quick win’s’’ en verbetermaatregelen uitgelicht. Om de beoogde doelen te kunnen bewerkstelligen wordt er gekeken naar financieringsmogelijkheden zoals Esco’s, CrowFunding, Revolving funds en/of Subsidies.

Het uiteindelijke doel is minimaal 10 verenigingen een verduurzamingsslag te laten maken en daarmee een flinke reducering in CO2 te realiseren.

Lees meer...
Verduurzamen beleggingspand tussenwoning Eindhoven

Verduurzamen beleggingspand tussenwoning Eindhoven

Verbetermaatregelen:

 • Na isoleren bestaande spouwmuur middels EPS isolatieparels;
 • Na isoleren kruipruimte middels EPS isolatieparels;
 • Na isoleren binnenzijde hellend dak middels PIR dak elementen;
 • 11x Polykristallijn (270WP) zonnepanelen inclusief SolarEdge omvormer.
Lees meer...
Verduurzamen beleggingspand tussenwoning Eindhoven

Verduurzamen beleggingspand tussenwoning Eindhoven

 

Maatregelen:

 • Na isoleren bestaande spouwmuur middels EPS isolatieparels;
 • Na isoleren kruipruimte middels EPS isolatieparels;
 • Na isoleren binnenzijde hellend dak middels PIR dak elementen;
 • 12x Polykristallijn (270WP) zonnepanelen inclusief SolarEdge omvormer.
Lees meer...
Transformatie kantoorgebouw Eindhoven

Herontwikkeling kantoorgebouw te Eindhoven

In opdracht van Magis vastgoed zijn wij in een vroeg stadium betrokken om te adviseren hoe dit bestaand kantoorpand middels duurzame maatregelen naar een duurzaam woonobject te transformeren.

Doelstelling: 43 studio’s en appartementen

Wensen/eisen: Minimaal energie index 1.2 (Energielabel A)

Voorafgaand aan de uitvoering hebben wij het object geïnventariseerd en een programma van wensen en eisen opgesteld. Vervolgens hebben wij meerdere toekomst scenario’s geschetst om tot de gewenste doelstellingen te komen. In deze scenario’s werden de voordelen, nadelen en de kosten tegen de baten weggezet.

Uiteindelijk is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor één scenario welke uitgevoerd wordt. Uiteindelijk worden alle 43 woonruimte door ons voorzien van het definitieve energielabel.

Lees meer...