Tarieven

Onderstaand vindt u een overzicht van onze diensten en bijbehorende tarieven:

Advies

Quickscan energiebesparing (advies op afstand)

 €150,- incl. BTW

 

EPA Maatwerkadvies (opname op locatie + uitgebreid adviesrapportage)

 €550,- incl. BTW

€150 subsidie mogelijk

Energie-index berekening t.b.v. financiering (opname op locatie + beknopt advies)

 €350,- incl. BTW

 

Opname energie-index

WoonruimteKosten
Tot 110m² € 150,-
Van 110m² t/m 140m² € 185,-
140m² t/m 200m² € 250,-
Vanaf 200m² Maatwerk

* Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op het opnemen en afmelden van één unieke woonruimte. Indien gebruik gemaakt kan worden van representativiteit (o.a. bij wooncomplexen) gelden andere scherpe tarieven. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend een offerte bij ons opvragen. Alle tarieven zijn inclusief BTW en de reiskosten zijn gebaseerd op een reisafstand van maximaal 20 km vanaf Eindhoven. Extra kilometers worden verrekend tegen € 0,30 per km.

Uitvoering 

Hopelijk besluit u naar aanleiding van de huidige energie-index en het EPA maatwerkadvies over te gaan tot actie. Om er zeker van te zijn dat u de juiste bedrijven selecteert en niet betaald voor onderdelen welke niet van toepassing zijn voor uw situatie, begeleiden wij u hierbij. Wij hebben door de jaren heen een netwerk met betrouwbare leveranciers opgebouwd. In het verduurzamingsproces is het eindresultaat voor het grootste deel afhankelijk van de toegepaste materialen, installaties en de wijze van uitvoering. Wij wijzen u de weg!